مشخصات کلی استاد

  • سعید مشرف دهکردی / Said Prof. Dr. med. Moshref Dehkordy
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانپزشکی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : پروفسور سعید مشرف دهکردی دارای فوق تخصص در رشته نورولوژی ( مغز و اعصاب داخلی) و متخصص در رشته روان پزشکی و روان درمانی و همچنین فلوشیپ در درد درمانی ویژه، پزشکی توانبخشی و هیپنوتیزم پزشکی میباشند. ایشان تحصیلات پزشکی و دو تخصص خود به انضمام سه فلو شیپ را در المان انجام داده اند. از سال 2004 بر اساس مجمو عه تفاهمنامه های امضا شده ما بین دانشگاه های ایرانی و المانی و دیگر مراکز پژوهشی درمانی بعنوان مدیر و هماهنگ کننده اصلی پروژه ایجاد رشته تخصصی روان تنی انتخاب شدند و بطور پیوسته تا امروز دارای این مسیولیت میباشند از جمله دانشگاه های شرکت کننده در این پروژه میتوان نام برد: دانشگاه ماربورگ، دانشگاه دوسلدورف، دانشگاه اولم، دانشگاه توبین گن، دانشگاه فرایبورگ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و دانشگاه ازاد اسلامی خراسگان/ اصفهان.......... ایشان ریاست انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی و همچنین ریاست انجمن پزشکی روان تنی و روان درمانی ایران را بعهده دارند. همواره در فعا لیت های دانشگاهی و بالینی خویش بعنوان اموزش دهند و ناظر در درد درمانی، هیپنوتراپی، ترما تراپی و تشخیص و مداخلات نورولوژی، نورو رادیولوژی در بیمارستان اموزشی دانشگاه بن( کلینیکوم لودن شاید) دانشگاه ماربورگ ، انجمن هیپنوتراپی میلتون گسلشافت، اکادمی روان درمانی کلن-بن مشغول بوده و ریاست کلینیک روان تنی ایمابورگ و ریاست پزشکی کلینیک نورولوژی شلوس برگ در المان را بعهده داشته. از سال 2011 پروفسور مهمان و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات روان تنی در مرکز تحقیقاتی روان تنی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان میباشند و به عنوان نماینده مرکز تحقیقاتی روان تنی برای گسترش و هماهنگی طرح های پژوهشی در عرصه پزشکی روان تنی با مراکز علمی و دانشگاهی المان از طرف مرکز تحقیقات روان تنی اصفهان فعالیت میکنند. ■ Prof. Dr. med. Said Moshref Dehkordy :Project Coordinator/ director of „ Psychosomatc medicine in Iran“ [Cooperation: klinikum Lüdenscheid (ATH University Bonn), Isfahan University of Medical Sciences, University Freiburg, University Ulm, University Düsseldorf, Klinik st. Franziska-Stift, Bad Keuznach, Dr. von Ehrenwallsche Klinik, Laasphe Kliniken, Shahrekord University of Medical Sciences]. President of International Association Razi for Medicine & Psychotherapy. President of Iranian Society of Psychosomatic Medicine and Psychotherapy.