مشخصات کلی استاد

  • علی فیروزابادی / َAli Firoozabadi
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانپزشکی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : دکتر علی فیروزابادی روانپزشک، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شبراز در سال ١٣٤٤ در شیراز به دنیا امد. دوران پزشکی عمومی و دستیاری خود را در شیراز گذرانده و در سال ١٣٧٣ فارغ التحصیل شد. پس از انجام خدمات قانونی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از سال ١٣٧٨ تاکنون در شیراز به خدمت اشتغال دارد. روان درمانی پویا و درمان اختلالات تجزیه ای و اختلالات روانشناختی مرتبط با اسیب از حوزه هایی هستند که در این سالها بر انها تمرکز داشته است. وی در حال حاضر عضو هیّیت بورد تخصصی روانپزشکی و عضو هیّیت مدیره انجمن روان درمانی ایران است