مشخصات کلی استاد

  • وینفرید ریف / Winfried Prof. Rief
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : پروفسور (استاد) روانشناسی بالینی و روان درمانی، دانشگاه فیلیپس ماربورگ، آلمان. رییس کلینیک مداخلات روان درمانی دانشگاه ماربورگ المان . مجوز برای روان درمانی ، نظارت، مشاوره و اموزش اساتید روان درمانی از دانشگاه ماربورگ و سازمان روان درمانی المان و ارویا. دکتر Rief برای سال های بسیاری در بیمارستان روان تنی روزن اک کار می کرد (E. G.، بیمارستان Roseneck برای طب روان تنی، پرین ا ک.). او یکی از پژوهشگران برجسته و متخصص در اثرات دارونما و nocebo ، درک اختلالات شبه جسمی و درمان علایم این اختلالات و بهینه سازی مطالعات بالینی و مداخلات درمان پروفسور مهمان در دانشکده پزشکی هاروارد، بوستون (2004/2005)، دانشکده پزشکی دانشگاه اوکلند (2002)، و دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو (2009-2010). علاوه بر این، ایشان بعنوان عضو برجسته در کمیته تخصصی APA/DSM-5 برای تجدید نظر در طبقه بندی اختلالات روانی ، و همچنین ریاست مشترک کار گروه درد WHO را بعهده دارند. دکتر Rief هماهنگ کننده برای برنامه های کاربردی کمک مالی به بنیاد پژوهش آلمان انتخاب شده است و او سخنگوی واحد پژوهش DFG در مکانیسم دارونما و nocebo است. سابقه انتشار بیش از 400 مقاله، در مورد پزشکی رفتار درمانی ( طب رفتاری) و اختلالات شبه جسمی روان تنی. او جایزه محققان برجسته در طب رفتاری در 2014 دریافت کرد. پروفسور ریف از سال 2011 عضو انجمن بین المللی پزشکی و روان درمانی رازی میباشند و از سال 2012 عضو هیات مدیره انجمن و ریاست کار گروه پژوهشگران این انجمن را بعهده دارند. کاندید جایزه رازی سال 2017 میباشند. Prof. Winfried Rief Professor of Clinical Psychology and Psychotherapy, Philipps University of Marburg, Germany. Head of the Clinic for Psychological Interventions. License for psychotherapy and supervision. Dr. Rief worked for many years in hospital settings (e.g., Roseneck Hospital for Psychosomatic Medicine, Prien a. Ch.). He is specialized in placebo- and nocebo effects, perception and coping with somatic symptoms, optimization of clinical studies and interventions. He was guest professor at Harvard Medical School, Boston (2004/2005), University of Auckland Medical School (2002), and University of California San Diego (2009/2010). Additionally, he was nominated for the expert committee of WHO/APA for the revision of the classification of mental disorders according to DSM-5, and he is co-chairing the WHO working group on chronic pain diagnoses in ICD-11. Dr. Rief is elected coordinator for grant applications to the German Research Foundation and he is spokesperson of the DFG-research unit on placebo and nocebo mechanisms. His publication record summarizes more than 400 articles, in particular in the field of behavioral medicine and somatoform disorders. He received the Distinguished Researchers award in Behavioral Medicine in 2014. Professor Rief has been a member of the Razi International Association of Medicine and Psychotherapy since 2011 Since 2012, he has been a member of the board of directors and head of the working group of researchers in the Razi Society He is a candidate for Razi Prize 2017.