مشخصات کلی استاد

  • کرت هالوگ / Kurt Hawlweg
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق :