مشخصات کلی استاد

  • محمد جعفر بهره دار / Mohammad Jafar Bahredar
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل : bahredar_m@yahoo.com
  • شرح سوابق :