مشخصات کلی استاد

  • سباستین بورخرت / Sebastian Burchert
  • میزان تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : سباستین بورخرت 2017 - در حال حاضر: پژوهشگر (50٪) در دانشگاه آزاد برلین • اجرای یک نسخه دیجیتال برای مداخلات روان شناسی از طریق ترانس- تشخیصی برای درمان مشکلات روحی و روانی شایع در پناهندگان سوری 2015 - در حال حاضر: پژوهشگر (50٪) در دانشگاه آزاد برلین • توسعه پلت فرم دیجیتال برای تحقیق آنلاین مداخلات روانی درمانی 2015 - 2017: پژوهشگر (50٪) در دانشگاه آزاد برلین Freie • توسعه و ارزیابی مداخله روان درمانی آنلاین برای سربازان و جانبازان مبتلا به PTSD 2012 - 2015: اقامت بلند مدت به عنوان یک معلم در ژاپن 2012 - کارشناسی ارشد در روانشناسی در دانشگاه گریفزوالد • عنوان پایان نامه: "اثرات نسل بعدی از تجربیات تراما: کودکان بازماندگان رژیم خمرهای سرخ در کامبوج" مشاور پژوهش در یک پروژه در عواقب ناشی از درگیری های مسلحانه در کلمبیا - 2012 هماهنگ کننده یک پروژه تحقیقاتی در مورد تروما و عواقب ان در نسل بعدی در کامبوج - 2010 Sebastian Burchert englisches Kurz-CV / short CV: 2017 – present: Researcher (50%) at Freie Universität Berlin • implementation of a digital version of a trans-diagnostic psychological intervention for common mental health problems in Syrian refugees 2015 – present: Researcher (50%) at Freie Universität Berlin • development of a digital platform for psychological online research and interventions 2015 – 2017: Researcher (50%) at Freie Universität Berlin • development and evaluation of an online intervention for soldiers and veterans with PTSD 2012 – 2015: long-term stay as a teacher in Japan 2012 – M.Sc. in Psychology at University of Greifswald • thesis title: “Transgenerational effects of traumatic experiences: Children of survivors of the Khmer Rouge Regime in Cambodia” 2012 – Research advisor in a project on consequences of the armed conflict in Colombia 2010 – Research coordinator in a project on transgenerational trauma in Cambodia