مشخصات کلی استاد

  • مریم ذوکایی / Maryam Zokai
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانپزشکی
  • ایمیل :
  • شرح سوابق : دکتر مریم ذکایی متخصص روانپزشکی و روان درمانی در کلینیک روانپزشکی هادامار از Vitos ویل-لان، علاوه بر این ایشان مسیولیت امور درمانی مهاجران خارجی را از مجموعه کلینیک های ویتوس المان را بعهده دارند • رییس منطقه ای کار گروه راوانپزشکی اتنو ethnopsychiatric • از سال 2009 پیاده سازی یک مرکز درمانی فرا فرهنگی برای بیماران روان پزشکی و روان تنی، در این زمینه کار روان درمانی مستمر با پناهندگان آسیب دیده اند. همچنین ایشان در مطب روان پزشکی و روان درمانی خود مشغول بکار میباشند متد روان درمانی ایشان روان درمانی پویایی بر محور روان کاوی میباشد Dr. Maryam Zokai - As Specialist in Psychiatry and Psychotherapy in Clinic Psychiatry Hadamar of Vitos Weil-Lahn, In addition • Head of the regional ethnopsychiatric working group • Implementation of a transcultural -Ambulance since 2009, in this context continuous psychotherapeutic work with traumatized refugees.