مشخصات کلی استاد

  • نظام الدین قاسمی / Nezamaddin Ghasemi
  • میزان تحصیلات : دکترا و بالاتر
  • رشته تحصیلی : روانشناسی بالینی
  • ایمیل : nezamghasemi@yahoo.com
  • شرح سوابق : دکتر نظام الدین قاسمی لیسانس روان شناسی بالینی را در تهران زیر نظر اساتید بزرگ علم روان شناسی در سال ١٣٨٤ به اتمام رساند. سال بعد هم زمان با اشتغال در سازمان بهزیستی لارستان در مقطع کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشکاه اصفهان پذیرفته شد و در سال ١٣٨٧ فارغ التحصیل شد. سپس مقطع دکتری روان شناسی را در همین دانشگاه با عنوان تز" تدوین و طراحی مدل مداخله ای اختلال اضطراب فراگیر بر أساس مؤلفه های رویکرد پذیرش و تعهد(ACT)و فراشناخت درمانی (MCT)" به پایان رساند و در طول تحصیل با مرکز مشاوره دانشگاه اصفهان و فولاد مبارکه اصفهان و مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان همکاری علمی- پژوهشی و درمانی داشته و در حال حاضر استادیار دانشگاه می باشد.