پیشگیری از اختلالات روانی کودکان و اهمیت برنامه های مداخلات خانواده/Prevention of Child Mental Disorders: The Power of Family Interventions

 • مدرسین : قاری قرآن کریم - دکتر رامین افشاری - پرفسور کرت هالوگ
 • تاریخ شروع : 1397/08/06
 • تاریخ پایان : 1397/08/06
 • شهریه : 1,000,000 ریال

مباحث دوره

 • مدرس : قاری قرآن کریم
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 08:00
 • ساعت پایان : 08:10
 • عنوان : قرایت آیاتی چند از کلام الله مجید
 • مدرس : دکتر رامین افشاری
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 08:10
 • ساعت پایان : 08:30
 • عنوان : خوش آمد گویی و طرح موضوع
 • مدرس : پرفسور کرت هالوگ
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 08:30
 • ساعت پایان : 13:00
 • عنوان : اهمیت مداخلات خانواده، روش ها و اجرا