آخرین دستاورد های درمان اعتیاد: درمان های روان شناختی اختلالات همراه/Therapeutic Approach in the Treatment of Comorbid Disorders in Addiction

 • مدرسین : قاری قرآن کریم - دکتر رامین افشاری - دکتر احمد خطیب
 • تاریخ شروع : 1397/08/06
 • تاریخ پایان : 1397/08/06
 • شهریه : 800,000 ریال

مباحث دوره

 • مدرس : قاری قرآن کریم
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 15:00
 • ساعت پایان : 15:10
 • عنوان : قرایت آیاتی چند از کلام الله مجید
 • مدرس : دکتر رامین افشاری
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 15:10
 • ساعت پایان : 15:20
 • عنوان : خوش آمد گویی و طرح بحث
 • مدرس : دکتر احمد خطیب
 • تاریخ برگزاری : 1397/08/06
 • ساعت شروع : 15:20
 • ساعت پایان : 19:00
 • عنوان : درمان اختلالات همراه در اعتیاد